trossamfund

trossamfundet

(-)(-)
Substantiv
religion
trossamfund
Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning. I många länder har det genom lagstiftning kommit att begränsas till organisationer med religiös verksamhet.
Bilden: Filadelfiakyrkan, Stockholm

Synonymer

  • sekt

    [ religion, politik ]