stress

stress
stressed
stressed
Verb

Ordet stress har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom musik
 • Inom juridik
lingvistik
musik
juridik

Vad betyder stress inom lingvistik ?

to stress, single out as important

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till stress (inom lingvistik)

Ordet stress inom musik

put stress on; utter with an accent

Översättningar (inom musik)

Synonymer till stress (inom musik)

Möjliga synonymer till stress (inom musik)

Ordet stress inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till stress (inom juridik)

Diskussion om ordet stress

stress

stresses
Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till stress (inom juridik)

Hur används ordet stress

 • "He put the stress on the wrong syllable"
 • ""He presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R.J.Samuelson"
 • "The stress was more on accuracy than on speed"

Ordet stress har 4 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom lingvistik
 • Inom anatomi
 • Inom musik
fysik
lingvistik
anatomi
musik

Vad betyder stress inom fysik ?

Force that produces strain on a physical body a physical force producing deformation or strain

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Synonymer till stress (inom fysik)

Ordet stress inom lingvistik

The relative prominence of a syllable (especially with regard to stress or pitch)

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till stress (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till stress (inom lingvistik)

Ordet stress inom anatomi

A state of extreme difficulty

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till stress (inom anatomi)

Möjliga synonymer till stress (inom anatomi)

Ordet stress inom musik

Special emphasis attached to something

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till stress (inom musik)

Möjliga synonymer till stress (inom musik)

Diskussion om ordet stress

STRESS

Substantiv

Synonymer till STRESS (inom musik)

Vad betyder STRESS inom förkortning, data ?

Structural Engineering System Solver, programmeringsspråk

Diskussion om ordet STRESS

stress

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet stress

 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "Det dåliga samvetet att inte räcka till leder till stress och till slut blir man ju utbränd, säger Lena Sandsgren, ordförande lärarförbundet Karlshamn."
 • "Statistiken visar också att det är fler kvinnor som i dag är sjukrivna på grund av stress, än vad det har varit tidigare."
 • "Antalet sjukskrivningar på grund av stress har de senaste fem åren fördubblats i Blekinge."
 • "I Karlshamn och Karlskrona är något färre sjukskrivna för stress."
 • "I toppkommunerna handlar det om mer än en procent av befolkningen som är hemma till följd av stress."
 • "– Det finns några nyanlända som mår psykisk dåligt och de kommer hit för att träna och hanterar sin stress på det sättet under tiden de väntar på att få besked om de får uppehållstillstånd, säger boxningstränare Armen Darbinyan."
 • "Handlar om stress"
 • "Träning ska reducera stress"
 • "I skrivelsen vittnar personalen om en vardag med ett ökat antal arbetsuppgifter och stress där omsorgsnämnden nu tagit ett inriktningsbeslut om en neddragning av den totala bemanningen på boendet."

Vad betyder stress inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
fysiska och mentala påfrestningar vid hög belastning

Möjliga synonymer till stress

Diskussion om ordet stress

stress

stressen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stress

 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "Det dåliga samvetet att inte räcka till leder till stress och till slut blir man ju utbränd, säger Lena Sandsgren, ordförande lärarförbundet Karlshamn."
 • "Statistiken visar också att det är fler kvinnor som i dag är sjukrivna på grund av stress, än vad det har varit tidigare."
 • "Antalet sjukskrivningar på grund av stress har de senaste fem åren fördubblats i Blekinge."
 • "I Karlshamn och Karlskrona är något färre sjukskrivna för stress."
 • "I toppkommunerna handlar det om mer än en procent av befolkningen som är hemma till följd av stress."
 • "– Det finns några nyanlända som mår psykisk dåligt och de kommer hit för att träna och hanterar sin stress på det sättet under tiden de väntar på att få besked om de får uppehållstillstånd, säger boxningstränare Armen Darbinyan."
 • "Handlar om stress"
 • "Träning ska reducera stress"
 • "I skrivelsen vittnar personalen om en vardag med ett ökat antal arbetsuppgifter och stress där omsorgsnämnden nu tagit ett inriktningsbeslut om en neddragning av den totala bemanningen på boendet."

Vad betyder stress inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
Stress eller adaptionssyndrom är de fysiyologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress

Möjliga synonymer till stress

Diskussion om ordet stress