stoj

stojet

stoj

stojen

Substantiv
Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem

Synonymer
stoj

Substantiv