stampning

stampningen

stampningar

stampningarna

Substantiv
sjöfart
av fartyg om fartyg i hård sjö