skära

skäran

skäror

skärorna

Substantiv
botanikskära

skär

skar

skurit

skär

Verb
Vanlig
Dela med hjälp av kniv eller annat vasst föremål

Synonymer

Vanlig snickeri

Synonymer

  • Engelska
  • whittle [ konst, snickeri, skotsk engelska ]
  • carve
Mindre vanlig bilar

Synonymer

Mindre vanlig
Låta obehagligt
  • "ett skärande ljud"

Synonymer

skär

skärare

skärast

Adjektiv
färg

Synonymer