sätta i verket

sätter i verket

satt i verket

suttit i verket

sätta i verket

Verb