ordentligt

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet ordentligt

 • "Men i ett mejl till SVT som skickas några dagar före publicering, skriver myndigheten att det stormade ordentligt under dagarna före kroppen hittades och att det gick höga vågor i vattnet."
 • "Det är också viktigt att kycklingen tillagas ordentligt och genomsteks så att eventuella bakterier dör."
 • "Men framåt eftermiddagen började det regna ordentligt igen, berättar Björn Håkansson."
 • "– Det är klart att vi gjorde riskbedömningar men svärdet satt ju ordentligt."
 • "Det var ju inte fasttejpat utan satt ordentligt så vi bedömde inte risken som särskilt stor, säger Lena Johansson världarvssamordnare på Karlskrona kommun."
 • "Men någon brand var det inte på platsen, det var ett tidigt bullbak som blivit ordentligt rökigt och räddningstjänsten kunde vända hem till stationen igen."
 • "Undersökningarna visar bland annat att källaren är ordentligt fuktskadad och att dessa skador lett till mögelangrepp på syllen på fastighetens stenmur."
 • "Pulsen gick upp ordentligt, säger ögonvittnet Anette Karlsson."
 • "Så nu står Herran Björne med mössan ordentligt neddragen framför en vintrig skidbacke."
 • "Därför letade vi väldigt ordentligt, berättar Michaels mamma Kerstin Wijk."

Diskussion om ordet ordentligt

ordentligt

Adverb

Hur används ordet ordentligt

 • "Men i ett mejl till SVT som skickas några dagar före publicering, skriver myndigheten att det stormade ordentligt under dagarna före kroppen hittades och att det gick höga vågor i vattnet."
 • "Det är också viktigt att kycklingen tillagas ordentligt och genomsteks så att eventuella bakterier dör."
 • "Men framåt eftermiddagen började det regna ordentligt igen, berättar Björn Håkansson."
 • "– Det är klart att vi gjorde riskbedömningar men svärdet satt ju ordentligt."
 • "Det var ju inte fasttejpat utan satt ordentligt så vi bedömde inte risken som särskilt stor, säger Lena Johansson världarvssamordnare på Karlskrona kommun."
 • "Men någon brand var det inte på platsen, det var ett tidigt bullbak som blivit ordentligt rökigt och räddningstjänsten kunde vända hem till stationen igen."
 • "Undersökningarna visar bland annat att källaren är ordentligt fuktskadad och att dessa skador lett till mögelangrepp på syllen på fastighetens stenmur."
 • "Pulsen gick upp ordentligt, säger ögonvittnet Anette Karlsson."
 • "Så nu står Herran Björne med mössan ordentligt neddragen framför en vintrig skidbacke."
 • "Därför letade vi väldigt ordentligt, berättar Michaels mamma Kerstin Wijk."

Möjliga synonymer till ordentligt

Diskussion om ordet ordentligt

ordentlig

ordentligare
ordentligast
Adjektiv

Hur böjs ordet ordentlig på svenska?

Komparativ: ordentligare
Superlativ: ordentligast

Hur används ordet ordentlig

 • "De sex husen har alla varsin ordentlig uteplats."
 • "De sex husen har alla varsin ordentlig uteplats."
 • "Om KD är så övertygade om LOV:s förträfflighet bör de välkomna en ordentlig utvärdering."
 • "Om KD är så övertygade om LOV:s förträfflighet bör de välkomna en ordentlig utvärdering."
 • "Tillsammans har gruppen bestämt sig för att kämpa för en ordentlig lekplats i Henån."
 • "Tillsammans har gruppen bestämt sig för att kämpa för en ordentlig lekplats i Henån."
 • "– Men det visar sig att ingen av anbudsgivarna klarar alla krav och det kan antyda att trafikkontoret inte gjort en ordentlig marknadsundersökning."
 • "– Men det visar sig att ingen av anbudsgivarna klarar alla krav och det kan antyda att trafikkontoret inte gjort en ordentlig marknadsundersökning."
 • "Vi behöver ha en kontinuerlig kontroll och en ordentlig utredning om vart alla hästar försvinner, hur de transporteras, slaktas och var lönsamheten uppstår i det här."
 • "Vi behöver ha en kontinuerlig kontroll och en ordentlig utredning om vart alla hästar försvinner, hur de transporteras, slaktas och var lönsamheten uppstår i det här."
 • "Innan man har fått igång någon ordentlig produktion är det svårt att sälja till större butiker, säger Anna Saltzman."
 • "Innan man har fått igång någon ordentlig produktion är det svårt att sälja till större butiker, säger Anna Saltzman."
 • "Jag är glad att jag äntligen får göra en ordentlig turné med föreställningen."
 • "Jag är glad att jag äntligen får göra en ordentlig turné med föreställningen."
 • "De kommer inte att beivra dig i väntan på en ordentlig lösning på det här, sade Hamilton."
 • "De kommer inte att beivra dig i väntan på en ordentlig lösning på det här, sade Hamilton."
 • "När det gäller att hetta upp och äta något som redan varit på bordet en gång tidigare är reglerna väldigt enkla, ordentlig hygien och klokhet i hantering är allt som krävs."
 • "Sen vill jag att rutinerna ändras, att man direkt gör en ordentlig ultraljudsundersökning när någon söker för besvär med sköldkörteln."
 • "När det gäller att hetta upp och äta något som redan varit på bordet en gång tidigare är reglerna väldigt enkla, ordentlig hygien och klokhet i hantering är allt som krävs."
 • "Sen vill jag att rutinerna ändras, att man direkt gör en ordentlig ultraljudsundersökning när någon söker för besvär med sköldkörteln."
 • "Utrustad med loggbok, biljett och ordentlig mössa upptäcker han hela Sverige."
 • "Däremot handlar det inte om storm utan om ordentlig blåst."
 • "Vi ska invänta den skriftliga förklaringen till varför man har fattat beslutet och därefter får vi ta oss en ordentlig funderare på framtiden, säger Anders Nilsson, vd för företaget Blekinge Offshore som lstår bakom vindkraftsprojektet."
 • "– Jag är mest glad över att det löste sig, även om min cykel är ordentlig skadad, säger ägaren till Blekingenytt."
 • "Men mormor Ingrid Liljedahl håller inte med och vill se en ordentlig genomgång av skolan."
 • "Det är en ordentlig skandal och det är märkligt att myndigheterna inte agerat tidigare, säger Joakim Ollén."
 • "– Då ska vi se till att vi får en ordentlig genomgång av ärendet."
 • "– Jag har begärt att landstingsdirektören och förvaltningschefen ska göra en ordentlig genomgång av alla kontakter som har förevarit i det här på arbetsutskottets sammanträde nästa vecka, säger Kalle Sandström ( S )."
 • "Dessutom är det på tiden att kommunen tar ansvar för en ordentlig sanering, säger föräldern."
 • "Trots att skolan under två år hade kunskap om att eleven behövde extra stöd under lektionerna, så gjordes det aldrig en ordentlig utredning kring hans behov, vilket Skolinspektionen menar är mycket anmärkningsvärt."

Vad betyder ordentlig inom bildligt ?

som sköta|sköter sig; som beter sig väl

Diskussion om ordet ordentlig