loft

loftet

loft

loften

Substantiv
loft
Ett loft är en taknära del av en byggnad.
Loftet har vanligtvis inte har tillräcklig höjd för att utgöra ett eget våningsplan. Ett loft nås ofta via en stege eller en enklare brant trappa.

Synonymer
loft

lofts

Substantiv
fåglar
boplats för tamduvor
a large unpartitioned space over a factory or warehouse or other commercial space
loft
an open space at the top of a house just below roof; often used for storage

Synonymer

a raised shelter in which pigeons are kept

Synonymer

loft

loft

lofts

lofted

lofted

lofting

Verb
store in a a loft
propel through the air: "The rocket lofted the space shuttle into the air"
kick or strike high in the air, of a ball
lay out a full-scale working drawing of the lines of a vessel's hull