handhavande

handhavandet

handhavanden

handhavandena

Substantiv
  • "Manual krävs för handhavande av snabba fartyg"

Synonymer
handha

handhar

handhade

handhaft

handha

Verb