flat

flatare
flatast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet flat på svenska?

Komparativ: flatare
Superlativ: flatast

Hur används ordet flat

 • "– Man är väldigt flat."
 • "– Jag tycker att kommunen är alltför flat."
 • "Kristersson pekar ut språkundervisningen som det tydligaste tecknet på att den tidigare integrationspolitiken varit för flat."
 • "Sluta då vara så flat."
 • "” Sluta vara så flat ”"
 • "- Nej, jag är lika flat som alla andra, säger Margareta från Stockholm som har sitt bolån i SBAB."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "” För flat mot Milosevic ”"
 • "- Skolpolitiken är alldeles för flat, mobbarna och förövarna får hjälp i stället för offren."
 • "– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige."

Ordet flat har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom geologi
bildligt
geologi

Ordet flat inom geologi

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

flat

Adverb

Översättningar

Hur används ordet flat

 • "– Man är väldigt flat."
 • "– Jag tycker att kommunen är alltför flat."
 • "Kristersson pekar ut språkundervisningen som det tydligaste tecknet på att den tidigare integrationspolitiken varit för flat."
 • "Sluta då vara så flat."
 • "” Sluta vara så flat ”"
 • "- Nej, jag är lika flat som alla andra, säger Margareta från Stockholm som har sitt bolån i SBAB."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "” För flat mot Milosevic ”"
 • "- Skolpolitiken är alldeles för flat, mobbarna och förövarna får hjälp i stället för offren."
 • "– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige."

Vad betyder flat inom geologi ?

platt och tunn

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

flat

flatter
flattest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flat

 • "a flat refusal"
 • "a flat joke"
 • "a flat desk"
 • "found himself lying flat on the floor"
 • "B flat"
 • "a flat credit"
 • "a flat cola"
 • "flat beer"
 • "the beer was flat"
 • "flat price"
 • "most flat breads are made from unleavened dough"
 • "a flat roof"
 • "flat wall paint"
 • "a flat unshaded painting"

Ordet flat har 20 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom dryck
 • Inom film
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom vin
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom boende
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom anatomi
 • Inom lingvistik
luftfart
generell
generell
psykologi
dryck
film
generell
generell
ekonomi
vin
ekonomi
generell
generell
boende
allmänt
generell
vardagligt
generell
anatomi
lingvistik

Vad betyder flat inom luftfart ?

having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Vanlig betydelse av ordet flat inom generell

having no depth or thickness

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Vanlig betydelse av ordet flat inom generell

stretched out and lying at full length along the ground

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom psykologi

Översättningar

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom dryck

Översättningar

Svenska
 • fadd  [ dryck ]

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

(photography) lacking contrast or shading between tones

Översättningar

Synonymer till flat

Ordet flat inom generell

(music) lowered in pitch by one chromatic semitone

Översättningar

Ordet flat inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom vin

having lost effervescence

Översättningar

Svenska

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

not increasing as the amount taxed increases

Översättningar

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

not made with leavening

Översättningar

Synonymer till flat

Ordet flat inom boende

parallel to the ground

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom allmänt

without pleats

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

(of a tire) completely or partially deflated

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom vardagligt

not reflecting light; not glossy

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

lacking variety in shading

Översättningar

Synonymer till flat

Ordet flat inom anatomi

without money

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom lingvistik

Översättningar

flat

flats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet flat

 • "Nu återstår bara en husgrund med öppning åt söder där en stor flat sten visar var ingången var."
 • "Lägg ut hela filén på en flat tallrik."

Ordet flat har 8 betydelser

 • Inom boende
 • Inom geologi
 • Inom geografi
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom musik
 • Inom järnväg
 • Inom fordon
 • Inom teater
boende
geologi
geografi
trädgårdskonst
musik
järnväg
fordon
teater

Vanligast betydelse av ordet flat inom boende

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom geologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom geografi

a level tract of land

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom trädgårdskonst

a shallow box in which seedlings are started

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom musik

a notation indicating one half step lower than the note named

Översättningar

Svenska

Ordet flat inom järnväg

Översättningar

Svenska

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom fordon

a deflated pneumatic tire

Översättningar

Svenska

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom teater

a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flat

flat

Adverb

Översättningar

Hur används ordet flat

 • "came out flat for less work and more pay"
 • "he fell flat on his face"
 • "sail flat against the wind"
 • "she sang flat last night"
 • "he lay flat on his back"
 • "He is flat broke"

Ordet flat har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom segelfartyg
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom dryck
generell
generell
segelfartyg
generell
generell
dryck

Ordet flat inom generell

Ordet flat inom generell

at full length

Översättningar

Ordet flat inom segelfartyg

with flat sails

Ordet flat inom generell

below the proper pitch

Översättningar

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom generell

against a flat surface

Översättningar

Möjliga synonymer till flat

Ordet flat inom dryck

wholly or completely

Översättningar

Synonymer till flat

Möjliga synonymer till flat