förlägga

förlägger

förlade

förlagt

förlägg

Verb
Ett utrymme/område att placera ngt i eller vistas i

Synonymer

Att slarva bort något

Synonymer

Att publicera en bok

Synonymer