beskattning

beskattningen
beskattningar
beskattningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till beskattning

beskattning har undergrupp

Hur böjs ordet beskattning på svenska?

Obestämd singular: beskattning
Bestämd singular: beskattningen
Obestämd plural: beskattningar
Bestämd plural: beskattningarna

Hur används ordet beskattning

 • "– Felen pekar på en orimlighet i taxeringssystemet; det går ut på att massvärdera småhus och låta det ligga till grund för beskattning."
 • "Enligt åtalet har mannen undanhållit 2,1 miljoner kronor från beskattning."
 • "Mannen hade ett företag som försattes i konkurs för drygt ett år sen och enligt åtalet har inte bokföringen skötts på ett tillsfredsställande sätt och mannen har undanhållit drygt 400.000 kronor från beskattning de två senaste åren."
 • "6,4 miljoner kronor, misstänks två bäruppköpare i Hälsingland ha undanhållit från beskattning."
 • "Det handlar bland annat om försäljning av aktier i bolag som inte tagits upp till beskattning."
 • "Det handlar bland annat om försäljning av aktier i fastighetsbolag som inte tagits upp till beskattning."
 • "Pengarna ska tas från större beskattning av bankerna."
 • "Enligt åtalet har mannen åsidosatt bokföringsskyldigheten och under två år undanhållit totalt omkring 850.000 kronor från beskattning."
 • "– Men den typen av beskattning man hade innan fick man betala 30 procent skatt på reavinster och göra avdrag för förluster."
 • "Lopez Claros ser även ett behov av reformer av skattesystemet med sänkt beskattning på inkomster och företagsvinster finansierad av höjd moms, högre fastighetsskatt och möjligen även högre miljöskatter."

Ordet beskattning har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom jakt
ekonomi
jakt

Vad betyder beskattning inom ekonomi ?

uttagande av skatt

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till beskattning (inom ekonomi)

beskattning har undergrupp (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till beskattning (inom ekonomi)

Relaterat till beskattning (inom ekonomi)

pris

utgift

besittningstagande

betalning

förpliktelse

befallning

värdering

Ordet beskattning inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Engelska

Möjliga synonymer till beskattning (inom jakt)

Diskussion om ordet beskattning