stödjepelare

stödjepelaren

(-)(-)
Substantiv
byggnadskonst