rättmätig

rättmätigare
rättmätigast
Adjektiv

Synonymer till rättmätig

Hur böjs ordet rättmätig på svenska?

Komparativ: rättmätigare
Superlativ: rättmätigast

Hur används ordet rättmätig

  • "Myndigheten vill att fler konsumenter ska reklamera och att företagen ska ge dem rättmätig kompensation."
  • "” Vi har mottagit rättmätig kritik för att vårt program för kulturfestivalen Xpress den 1-3 dec i Gasklockorna inte har med lokala medier i programmet ”."
  • "Har kritiken varit rättmätig?"
  • "Söker rättmätig ägare"
  • "Enligt Nyberg var det Gibraltarbaserade bolaget Takilant rättmätig ägare till den 3G-licens som Teliasonera köpte, och hans bolag har därför inte bedrivit någon penningtvätt."
  • "Företagen kan t.ex. bli tvungna att betala böter, rättmätig lön i efter- hand eller i riktigt allvarliga fall dömas till fängelse."
  • "Byggnads menar att två av deras medlemmar vid bygget av kraftstationen i Hissmofors inte fått rättmätig lön och semesterersättning."
  • "- Kritiken är rättmätig, vi har varit dåliga på att dokumentera vad vi har i förväg men däremot tror jag att vi är väldigt duktiga på själva eftersöket."
  • "I anmälan skriver kvinnan att : ” De tre män som anmälan gäller får mig att känna att min utbildning och min vigningstjänst inte är rättmätig, bara för att jag är kvinna ”."
  • "Resultatet i riksdagsvalet har skapat ett oklart parlamentariskt läge där ingen av sidorna erkänner motparten som rättmätig regeringsbildare och därför väntar nu en svår tid för Andreas Norlén ( M )."

Vad betyder rättmätig inom vardagligt ?

som uppfylla|uppfyller naturliga krav på rättvisa

Relaterat till rättmätig

rättfärdigande

behörighet

rätt

redlighet

laglighet

riktighet

Diskussion om ordet rättmätig