lätt

lättare

lättast

Adjektiv
Vanligast

Synonymer

sjöfart