okomplicerad

Adjektiv

Synonymer till okomplicerad

Hur används ordet okomplicerad

  • "– Det finns få domar som handlar om var i det ekonomiska biståndet datorer eventuellt ska rymmas, frågan är inte okomplicerad, säger Margaretha Johansson, sektionschef på socialförvaltningen, till BLT."
  • "Hon var okomplicerad och självklar, säger Johan Friberg."
  • "Tomas Axelson säger att moskébygget i Borlänge å ena sidan är en okomplicerad fråga."
  • "I studien har dels kvinnor som fött ett dött barn intervjuats, dels har ett frågeformulär med frågor om fostrets rörelser i slutet av graviditeten getts till kvinnor med en okomplicerad graviditet och dessutom har 40 gravida kvinnor med en okomplicerad graviditet fått prova två olika metoder för självskattning av fosterrörelser."
  • "I studien har dels kvinnor som fött ett dött barn intervjuats, dels har ett frågeformulär med frågor om fostrets rörelser i slutet av graviditeten getts till kvinnor med en okomplicerad graviditet och dessutom har 40 gravida kvinnor med en okomplicerad graviditet fått prova två olika metoder för självskattning av fosterrörelser."
  • "Rätten till heltid är inte heller okomplicerad."
  • "– Att sätta ut vargvalpar är ingen enkel, okomplicerad sak som man gör i en handvändning, säger Mats Amundin, stamboksförare för djurparksvargarna."
  • "Båda två är döva, men är föräldrar till tre hörande barn, en inte helt okomplicerad situation."
  • "Han har förståelse för föräldrars frustration, men säger samtidigt att frågan inte är helt okomplicerad."
  • "Men frågan om att sätta upp kameror var inte helt okomplicerad."

Vad betyder okomplicerad inom sjöfart ?

lätt, enkel, som inte innebär svårigheter

Möjliga synonymer till okomplicerad

Diskussion om ordet okomplicerad