hetta

hettan

(-)(-)
Substantiv
Vanligast meteorologi

Synonymer

Vanlig

Synonymer
hetta

hettar

hettade

hettat

hetta

Verb