genomskåda

genomskådar

genomskådade

genomskådat

genomskåda

Verb