förtydliga

förtydligar

förtydligade

förtydligat

förtydliga

Verb
ALLMÄNT