förtunna

förtunnar

förtunnade

förtunnat

förtunna

Verb

Synonymer

kemi