animositet

[anɪmɔsɪˈteːt]
animositeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet animositet?

[anɪmɔsɪˈteːt]

Vad betyder animositet inom generell ?

fiendskap, stark ovilja, agg, hätskhet

Översättningar

Synonymer till animositet

Möjliga synonymer till animositet

Relaterat till animositet

ovilja

hat

ovänskap