uppenbara

uppenbarar

uppenbarade

uppenbarat

uppenbara

Verb
ALLMÄNT
religion
  • Engelska
  • reveal [ religion ]uppenbarad

Adjektiv
religion