trall

trallen

trallar

trallarna

Substantiv
musik
En kort melodi

Synonymer

byggnadskonst
Brädgolv i tvättrum, uteplats eller annat våtutrymme

Synonymer

Ett invant sätt

Synonymer