små

Adjektiv
ALLMÄNT

Synonymer
liten

mindre

minst

Adjektiv
vardagligt