slam

slam
slammed
slammed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till slam

Hur används ordet slam

  • "He slammed the door shut"
  • "He slammed the book on the table"

Ordet slam har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vulgärt
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
generell
vulgärt
sport
vardagligt

Ordet slam inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till slam (inom generell)

Möjliga synonymer till slam (inom generell)

Ordet slam inom vulgärt

close violently

Översättningar (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till slam (inom vulgärt)

Ordet slam inom sport

strike violently

Översättningar (inom sport)

Synonymer till slam (inom sport)

Ordet slam inom vardagligt

throw violently

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till slam (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slam (inom vardagligt)

Diskussion om ordet slam

slamming

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slamming

Diskussion om ordet slamming