blare

blare
blared
blared
Verb

Översättningar

Synonymer till blare

Hur används ordet blare

  • "The horns of the taxis blared"

Ordet blare har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom meteorologi
  • Inom data
spel
meteorologi
data

Ordet blare inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till blare (inom spel)

Möjliga synonymer till blare (inom spel)

Ordet blare inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till blare (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till blare (inom meteorologi)

Ordet blare inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till blare (inom data)

Diskussion om ordet blare

blare

Substantiv

Översättningar (inom data)

Synonymer till blare (inom data)

Vad betyder blare inom generell ?

a loud harsh or strident noise

Möjliga synonymer till blare

Diskussion om ordet blare