ravin

ravinen

raviner

ravinerna

Substantiv
geografi

Synonymer

Är en/ett

Har undergrupp