pil

pilen

pilar

pilarna

Substantiv
Vanligast vapen

Synonymer

Vanlig trafik

Synonymer

botanik

Synonymer

sport

Synonymer
pall

pallen

pallar

pallarna

Substantiv
boende
En mindre stol,ofta med tre ben

Synonymer

trafik
En plattform av trä för att lasta större mängder gods

Synonymer

sport

Synonymer

gruvdrift
Parti vid s k pallbrytning

Synonymer