jeopardize

Vanliga uttryck

Översättningar

Svenska

Vad betyder jeopardize inom ALLMÄNT ?

to put something at risk

Möjliga synonymer till jeopardize

Diskussion om ordet jeopardize

jeopardize

jeopardize
jeopardized
jeopardized
Verb

Översättningar

Ordet jeopardize har 4 betydelser

  • Inom spel
  • Inom norgespec
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ålderdomlig
spel
norgespec
ALLMÄNT
ålderdomlig

Ordet jeopardize inom spel

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till jeopardize (inom spel)

Ordet jeopardize inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till jeopardize (inom norgespec)

Ordet jeopardize inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till jeopardize (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till jeopardize (inom ALLMÄNT)

Ordet jeopardize inom ålderdomlig

Synonymer till jeopardize (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till jeopardize (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet jeopardize