låtsa

låtsar
låtsade
låtsat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet låtsa på svenska?

Presens: låtsar
Preteritum: låtsade
Supinum: låtsat

Vad betyder låtsa inom musik ?

låtsas

Översättningar

Synonymer till låtsa

Möjliga synonymer till låtsa

Relaterat till låtsa

falskhet

imitation

oredlighet

slughet

osanning

döljande

likhet