flutter

flutter
fluttered
fluttered
Verb

Översättningar

Ordet flutter har 5 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom spel
 • Inom fotografi
 • Inom generell
 • Inom sport
fordon
spel
fotografi
generell
sport

Ordet flutter inom fordon

Översättningar

Möjliga synonymer till flutter

Ordet flutter inom spel

Översättningar

Synonymer till flutter

Möjliga synonymer till flutter

Ordet flutter inom fotografi

Översättningar

Synonymer till flutter

Möjliga synonymer till flutter

Ordet flutter inom generell

Synonymer till flutter

Ordet flutter inom sport

Synonymer till flutter

flutter

flutters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flutter har 7 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom medicin
 • Inom luftfart
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
 • Inom fåglar
 • Inom fordon
fotografi
medicin
luftfart
teknik
vardagligt
fåglar
fordon

Ordet flutter inom medicin

Översättningar

Svenska

Ordet flutter inom luftfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flutter

Ordet flutter inom teknik

Översättningar

Svenska
 • svaj  [ teknik ]

Möjliga synonymer till flutter

 • wow [ technology ]

Ordet flutter inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till flutter

Ordet flutter inom fåglar

Synonymer till flutter

Ordet flutter inom fordon

Synonymer till flutter