fals

falsen

falsar

falsarna

Substantiv
byggnadskonst