engagera

engagerar

engagerade

engagerat

engagera

Verb
  • "Han har engagerat sig i utvecklingen och introduktionen av medicinsk diagnostisk utrustning"

Synonymer

Synonymer