drog

drogen

droger

drogerna

Substantiv
drog
Droger är substanser, syntetiska eller icke-syntetiska, som har psykologisk effekt och inte primärt intas för näringens skull.

Synonymer

Har undergrupp
dra

drar

drog

dragit

dra

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

draga

drager

drog

drag

Verb
se dra

Synonymer