click

clicks
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet click

 • ""a click on the right button for example""

Ordet click har 5 betydelser

 • Inom vulgärt
 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
vulgärt
data
generell
teknik
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet click inom vulgärt

Översättningar

Möjliga synonymer till click

Vanlig betydelse av ordet click inom data

depression of a button on a computer mouse:

Översättningar

Svenska

Synonymer till click

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom generell

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet click inom teknik

Översättningar

Synonymer till click

Möjliga synonymer till click

Ovanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till click

click

click
clicked
clicked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet click

 • "then the brightness as he clicked on the light."
 • "Xhosa speakers click"

Ordet click har 8 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom fåglar
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom mat
 • Inom fiske
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
zoologi
fåglar
vardagligt
vardagligt
mat
fiske
meteorologi
generell

Vad betyder click inom zoologi ?

make a clicking or ticking sound

Översättningar

Synonymer till click

Möjliga synonymer till click

Vanlig betydelse av ordet click inom fåglar

Översättningar

Synonymer till click

Möjliga synonymer till click

Vanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till click

Möjliga synonymer till click

Vanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till click

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom mat

Översättningar

Svenska

Synonymer till click

Möjliga synonymer till click

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom fiske

produce a click

Översättningar

Möjliga synonymer till click

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom meteorologi

become clear suddenly

Översättningar

Svenska

Synonymer till click

Ovanlig betydelse av ordet click inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till click