upprätthålla

upprätthåller
upprätthöll
upprätthållit
Verb

Synonymer till upprätthålla

Hur böjs ordet upprätthålla på svenska?

Presens: upprätthåller
Preteritum: upprätthöll
Supinum: upprätthållit

Hur används ordet upprätthålla

  • "Pga. detta är det svårt att upprätthålla patientsekretessen. ”"
  • "Och vid ett haveri kommer vi kunna upprätthålla en bättre kapacitet, säger Lars Salmi på Trafikverket till BLT."
  • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
  • "– För att kunna upprätthålla och vidareutveckla den spetsförmåga vi besitter är mörkerflygningarna viktiga för oss."
  • "Det blir märkbart inom stora områden, vi får även svårt att upprätthålla hundtjänsten, säger regementschef Håkan Hedlund."
  • "Fältgruppen befarar nu att de inte ska kunna upprätthålla det goda kontaktnät som de byggt upp med barn och ungdomar på grund av den höga arbetsbelstningen."
  • "” En förutsättning för att en kommun ska få meddela en lokal ordningsföreskrift är att den behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats."
  • "Sedan november förra året har vårdcentralerna i Sölvesborg och Olofström haft kvällsöppet en dag i veckan men när bemanningen minskar under sommaren blir det svårt att upprätthålla."
  • "– Det innebär att vi kan bibehålla verksamheten på den nivån den är i dag och framförallt upprätthålla vår miljöberedskap, säger Anders Kjaersgaard."
  • "I klassen har Roboten snabbt blivit en naturlig del av vardagen och ett sätt att upprätthålla kontakten mellan Lucas och klasskamraterna."

Vad betyder upprätthålla inom typografi ?

se till att något fortsätta|fortsätter vara lika bra som tidigare; se till att något håller samma kvalitet som tidigare

Diskussion om ordet upprätthålla