sammandraga

sammandrog
sammandragit
sammandrager
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sammandraga på svenska?

Presens: sammandrager
Preteritum: sammandrog
Supinum: sammandragit

Möjliga synonymer till sammandraga

Relaterat till sammandraga

korthet

sammandrag

hopsamling

sammandragning

litenhet

nedgång

konvergens

Diskussion om ordet sammandraga

sammandra

sammandrar
sammandrog
sammandragit
Verb

Hur böjs ordet sammandra på svenska?

Presens: sammandrar
Preteritum: sammandrog
Supinum: sammandragit

Vad betyder sammandra inom bildligt ?

förflytta en stor mängd soldater och utrustning till ett litet område

Diskussion om ordet sammandra