patter

patter
pattered
pattered
Verb

Översättningar

Ordet patter har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet patter inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till patter (inom vardagligt)

Ordet patter inom generell

make light, rapid and repeated sounds, as of rain

Synonymer till patter (inom generell)

Uttryck till patter (inom generell)

Diskussion om ordet patter

patter

patters
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till patter (inom generell)

Ordet patter har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom fordon
fåglar
fordon

Ordet patter inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till patter (inom fåglar)

Ordet patter inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till patter (inom fordon)

Diskussion om ordet patter