objektiv

objektivet

objektiv

objektiven

Substantiv
Vanligast optik fotografi

Synonymer

Är del av

lingvistik
ord som hör till objektet i en satsobjektiv

objektivare

objektivast

Adjektiv
filosofi
optik