Jerka

Namnverka

verkar

verkade

verkat

verka

Verb
Vanligast
Vanlig
  • "Vi får se hur medicinen verkar"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

neka

nekar

nekade

nekat

neka

Verb

Jerka

Namn