go on

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet go on

go on

go on
gone on
went on
Verb

Hur används ordet go on

  • "I'm too tired, I can't go on"

Ordet go on har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
  • Inom ålderdomlig
generell
sport
vardagligt
ålderdomlig

Vad betyder go on inom generell, generell ?

start running, functioning, or operating, as of lights or power

Översättningar (inom generell)

Synonymer till go on (inom generell)

Uttryck till go on (inom generell)

Ordet go on inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till go on (inom sport)

Möjliga synonymer till go on (inom sport)

Ordet go on inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till go on (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till go on (inom vardagligt)

Ordet go on inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till go on (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet go on

goon

goons
Substantiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till goon (inom ålderdomlig)

Hur används ordet goon

  • "a bad box-wine"

Ordet goon har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom dryck, australiensiska
  • Inom fritid
  • Inom sport
ALLMÄNT
dryck, australiensiska
fritid
sport

Ordet goon inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till goon (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till goon (inom ALLMÄNT)

Ordet goon inom dryck, australiensiska

Översättningar (inom dryck, australiensiska)

Ordet goon inom fritid

Översättningar (inom fritid)

Ordet goon inom sport

Synonymer till goon (inom sport)

Diskussion om ordet goon