förnuftsvidrig

Adjektiv

Synonymer
förnuftsvidrig

Uttrycksadjektiv