dana

danar
danade
danat
Verb

Översättningar

Synonymer till dana

Hur böjs ordet dana på svenska?

Presens: danar
Preteritum: danade
Supinum: danat

Hur används ordet dana

  • "Och alla apotek såg lika- dana ut."
  • "Studien är omfattande men det är inte säkert att resultaten skulle se lika- dana ut om fakta samlades in bland par som inte försökt skaffa barn lång tid."
  • "- Det är viktigt att uppmärksamma så- dana här händelser eftersom funktions- hindrade ju måste ha samma rätt som alla andra att åka kollektivt, säger Laine Strömgren som är jurist hos handikappombudsmannen ( HO )."
  • "Det leder till ökade kostnader för oss och dessutom kommer alla arenor att se lika dana ut."
  • "- Att få bli en del i ett team med så- dana ambitioner att lyckas är en dröm för vilken formel-1-förare som helst, säger Alonso själv."
  • "Så- dana krav kan innebära att GM måste sälja hela sin europeiska verksamhet."
  • "Det har uppstått 35 så- dana sjöar efter det stora skalvet."
  • "Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon reagerade snabbt med att säga att det inte finns några som helst så- dana planer."
  • "– Man tror att höns är bara höns och de är tråkiga och alla är lika dana."

Vad betyder dana inom teknik ?

bilda, gestalta, skapa

Relaterat till dana

verksamhet

form

ordning

alstring

struktur

Diskussion om ordet dana

danande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet danande

  • "Mest glädjande med svenska ögon sett är att en ny stjärna ser ut att vara i danande."

Möjliga synonymer till danande

Diskussion om ordet danande