befall

befall
befallen
befell
Verb

Översättningar

Synonymer till befall

Hur används ordet befall

 • "He promised that no harm would befall her"
 • "What has become of my children?"
 • "The problems that befell the mission to Mars have been fixed."

Ordet befall har 4 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom norgespec
 • Inom musik
 • Inom ålderdomlig
ålderdomlig
norgespec
musik
ålderdomlig

Vad betyder befall inom ålderdomlig ?

become of; happen to

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till befall (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till befall (inom ålderdomlig)

Mindre vanlig betydelse av ordet befall inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till befall (inom norgespec)

Mindre vanlig betydelse av ordet befall inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till befall (inom musik)

Ordet befall inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet befall

befalla

befaller
befallde
befallit
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till befalla (inom ålderdomlig)

Hur böjs ordet befalla på svenska?

Presens: befaller
Preteritum: befallde
Supinum: befallit

Hur används ordet befalla

 • "Kaptenen befallde dem att stanna där de var"
 • "I Roger Westbergs politiska, roliga och färgglada barnföreställning tampas Diktatorn med en förälskelse och tvingas inse hur svårt det är att befalla någon att vara ens vän."
 • "Detta kan man inte befalla."
 • "Försöker befalla"
 • "Först ska ni befalla dem att skingra sig."
 • "Dagens olycka i Kristinebergsgruvan i Lycksele är inte den första att befalla platsen de senaste åren."
 • "Detta kan man inte befalla."
 • "Försöker befalla"
 • "Först ska ni befalla dem att skingra sig."
 • "Dagens olycka i Kristinebergsgruvan i Lycksele är inte den första att befalla platsen de senaste åren."
 • "Führer, befall, vi lyder"

Ordet befalla har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom bildligt
 • Inom generell
lingvistik
bildligt
generell

Vad betyder befalla inom lingvistik ?

ge order om

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till befalla (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet befalla inom bildligt

starkare än order

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till befalla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till befalla (inom bildligt)

Ordet befalla inom generell

Diskussion om ordet befalla