återupprätta

återupprättar
återupprättade
återupprättat
Verb

Synonymer till återupprätta

Hur böjs ordet återupprätta på svenska?

Presens: återupprättar
Preteritum: återupprättade
Supinum: återupprättat

Hur används ordet återupprätta

  • "Lärarna kräver nu ett kommunalt lärarlönelyft som ska utjämna skillnaderna och återupprätta arbetsmiljön och samarbetet på skolorna."
  • "Oppositionsrådet Camilla Brunsberg ( M ) har tydligt deklarerat att han vill återupprätta den borgerliga alliansen och styra kommunen i minoritet efter fyra med majoritetskoalitionen S, L och C."
  • "Det innehåller krav för att politiker ska kunna återupprätta förtroendet hos allmänheten."
  • "– Jag vill återupprätta elevernas heder, säger före detta journalisten Bosse Gustafsson, numera oberhörig lärare på gymnasiet, som nu ger ut sin bok ” Fy fan va vi e bra ”."
  • "De borgerliga partiledarna på turné inför valet 2006 – då lovade man en satsning på lag och ordning – återupprätta rättssamhället stod det i alliansens valmanifest – och särskilt ville man bekämpa vardagsbrotten – som stölder, rån och misshandel."
  • "Arbetet för att stärka hederligheten samt bekämpa fusket tillsammans med att återupprätta det folkliga förtroendet för vårt skattesystem ska vara högprioriterat, säger Lennart Sacrédeus."
  • "– Vid varje misstanke om att patienternas integritet har kränkts och patientdatalagen har åsidosatts är det vår skyldightet att agera snabbt och kraftfullt för att återupprätta patienternas förtroende för landtsingets verksamhet, säger Lena Jonsson, landstingsjurist."
  • "– Vi har stängt tippen och hoppas att vi har kunnat återupprätta det rykte som fanns runt sjön."
  • "Efter det hoppas hon att man ska gå vidare för att kunna återupprätta förtroendet."
  • "Läkarna skriver också i brevet att de ” kräver omedelbara åtgärder och en realistisk åtgärdsplan från verksamhetschefen för akuten för att återupprätta en adekvat erfarenhet och kompetens på omvårdnadssidan ”."

Rim på återupprätta