återanknyta

återanknyter

återanknöt

återanknutit

återanknyt

Verb