vishet

visheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till vishet

Hur används ordet vishet

  • "– Sedan jag har blivit mottagen som er biskop betygar jag min vilja att utföra mitt uppdrag efter den kraft och vishet som Gud gett mig."
  • "Men jag tror att med ålder kommer vishet och att det blir en del människor som kan engagera sig, säger Bo Nilsson som är engagerad i föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga."
  • "Initiativet kommer från Sveriges kristna råd ( SKR ) som i veckan uppmanade alla kyrkor att be för vishet och vägledning för alla dem med ansvar för samhället, och om ett ” politiskt klimat präglat av dialog och respekt och om ett samhälle som värnar om alla människors värde och värdighet ”."
  • "Hans förvandling hade inte varit möjlig utan stöd från den godhjärtade kungen och drottningen som hade regerat kungadömet i många år och som var fulla av vishet, erfarenhet och som var godhjärtade."
  • "Men med åren har även jag fått en viss vishet, säger han."
  • "Apple-chefen Steve Jobs tackar i ett pressmeddelande Schmidt för ” värdefull tid, talang, passion och vishet som hjälpt att göra Apple framgångsrikt ”."
  • "- Man kan komma med mycket nya tankar och nytt fräscht blod när man precis slutar lärarutbildningen men det finns väldigt mycket vishet och erfarenhet som man inte kan läsa sig till."
  • "- Det är ett erkännande till Malala som är en ung flicka med en gammal persons vishet och klokskap, och en person som har ägnat hela sin livsgärning åt att arbeta för barn."
  • "Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – regering, riksdag och oss alla som medborgare."
  • "– Ja, med erfarenhet kommer oftast en vishet."

Rim på vishet

Vad betyder vishet inom vardagligt ?

det att vara vis

Möjliga synonymer till vishet

Relaterat till vishet

skicklighet

förnuft

förstånd

omdöme

Diskussion om ordet vishet