värdesätta

värdesätter

värdesatte

värdesatt

värdesätt

Verb

Synonymer