utföra

utför
utförde
utfört
Verb

Hur böjs ordet utföra på svenska?

Presens: utför
Preteritum: utförde
Supinum: utfört

Hur används ordet utföra

 • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."
 • "Den nu åtalade 40-åringen vidgår i förhören att han genomfört och dokumenterat de tortyrliknande övningar som idrottsungdomarna tvingats utföra."
 • "Vi tror också att vi kan få en sundare ekonomi i att utföra det i egen regi, då vi kan parera kostnader för tomma platser och personal, säger Claes Wiridén, tillförordnad chef för socialförvaltningen i Karlskrona kommun."
 • "Vikarierande hemtjänstpersonal, som skulle utföra lyfthjälp, hade knackat på dörren vid tre tillfällen under eftermiddagen men ingen öppnade, så de gick hem."
 • "I ett flertal fall har den dömde mannen utgett sig för att vara elektriker med uppdrag att utföra något arbete och sedan krävt betalt för detta."
 • "Räddningstjänsten i Karlskrona och Ronneby har länge flaggat för att den behöver mer pengar för att kunna utföra sitt uppdrag."
 • "– För närvarande genomför vi en organisationsöversyn, där vi helt enkelt tittar på organisationen för att se o vi kan hitta någon besparingspotential – det vill säga om vi kan utföra vårt uppdrag med en mindre bemanning på tjänstemannasidan, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo i Olofström."
 • "Men medicinska åldersbedömningar ha varit omstridda och Svenska barnläkarföreningen har avrått sina medlemmar att utföra undersökningar, med hänvisning till att felmarginalerna var för stora."
 • "Hon har själv inte funderat särskilt mycket över den ersättning man får för att utföra en borgerlig vigsel."
 • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."

Diskussion om ordet utföra

 • - 2010-12-01

  Ytterligare förslag till översättning: Conducted

utför

Partikel

Översättningar

Hur används ordet utför

 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "– Framför allt är det en stor risk för de som utför det, men också för de som passerar."
 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Labbet som utför analysen kommer att göra test på 220 olika ämnen som kan finnas i marken och det är inte bara PAH eller Polycykliska aromatiska kolväten som kommer att screenas."
 • "– Vi utför nu en teknisk undersökning och utredningen fortsätter genom att vi försöker få en händelsebild av vad som hänt, säger förundersökningsledare Lennart Mårtensson hos polisen i Blekinge."
 • "– De filtrerar enorma mängder vatten varje dygn och utför viktiga ekosystemtjänster som vi bara tar för givet, säger Niklas Wengström som är biolog på Sportfiskarna."
 • "– När man tittar på anmälningarna som har skett och pratat med festivalpersoner så är det inte den ordentliga gästen som plötsligt utför ett sexuellt ofredande."
 • "Vi utför ju samma arbetsuppgifter som undersköterskor på exempelvis äldreboenden, men vi står som vårdare när vi arbetar inom handikappomsorgen, säger Annelie Karlsson, som jobbar i en gruppbostad i Ronneby."
 • "– Det är jobbigt att det gått så fort utför, det är jättejobbigt."

Vad betyder utför inom generell ?

nedåt

Möjliga synonymer till utför

Diskussion om ordet utför

utför

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet utför

 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "– Framför allt är det en stor risk för de som utför det, men också för de som passerar."
 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Labbet som utför analysen kommer att göra test på 220 olika ämnen som kan finnas i marken och det är inte bara PAH eller Polycykliska aromatiska kolväten som kommer att screenas."
 • "– Vi utför nu en teknisk undersökning och utredningen fortsätter genom att vi försöker få en händelsebild av vad som hänt, säger förundersökningsledare Lennart Mårtensson hos polisen i Blekinge."
 • "– De filtrerar enorma mängder vatten varje dygn och utför viktiga ekosystemtjänster som vi bara tar för givet, säger Niklas Wengström som är biolog på Sportfiskarna."
 • "– När man tittar på anmälningarna som har skett och pratat med festivalpersoner så är det inte den ordentliga gästen som plötsligt utför ett sexuellt ofredande."
 • "Vi utför ju samma arbetsuppgifter som undersköterskor på exempelvis äldreboenden, men vi står som vårdare när vi arbetar inom handikappomsorgen, säger Annelie Karlsson, som jobbar i en gruppbostad i Ronneby."
 • "– Det är jobbigt att det gått så fort utför, det är jättejobbigt."

Diskussion om ordet utför

utför

Adverb

Översättningar

Hur används ordet utför

 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "– Framför allt är det en stor risk för de som utför det, men också för de som passerar."
 • "Kata är en traditionell gren inom judon som går ut på att två personer utför en serie av olika tekniker som till exempel kast eller fasthållningar."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Labbet som utför analysen kommer att göra test på 220 olika ämnen som kan finnas i marken och det är inte bara PAH eller Polycykliska aromatiska kolväten som kommer att screenas."
 • "– Vi utför nu en teknisk undersökning och utredningen fortsätter genom att vi försöker få en händelsebild av vad som hänt, säger förundersökningsledare Lennart Mårtensson hos polisen i Blekinge."
 • "– De filtrerar enorma mängder vatten varje dygn och utför viktiga ekosystemtjänster som vi bara tar för givet, säger Niklas Wengström som är biolog på Sportfiskarna."
 • "– När man tittar på anmälningarna som har skett och pratat med festivalpersoner så är det inte den ordentliga gästen som plötsligt utför ett sexuellt ofredande."
 • "Vi utför ju samma arbetsuppgifter som undersköterskor på exempelvis äldreboenden, men vi står som vårdare när vi arbetar inom handikappomsorgen, säger Annelie Karlsson, som jobbar i en gruppbostad i Ronneby."
 • "– Det är jobbigt att det gått så fort utför, det är jättejobbigt."

Vad betyder utför inom generell ?

nedåt

Möjliga synonymer till utför

Diskussion om ordet utför