toil

toils

Substantiv

Synonymer
toil

toil

toils

toiled

toiled

toiling

Verb

Synonymer